Dẫu biết vòng đời của Bướm thật ngắn ngủi, nhưng loài bướm kia đã sống những...