Có nhiều cách để tăng doanh thu của khóa học kỹ thuật số hoặc chương trình huấn luyện của bạn.

Nhưng cách đơn giản nhất để làm điều đó MIỄN PHÍ là gửi email cho những người đăng ký hội thảo trên web của bạn.

Gửi email cho họ để nhắc họ tham dự hội thảo trên web của bạn (bạn không thể bán hàng nếu họ không bao giờ xem bài thuyết trình của bạn) …

Và cũng gửi email cho họ sau khi hội thảo trên web của bạn kết thúc để nhắc họ xem phát lại và tham gia chương trình của bạn.

Bằng cách thực hiện một công việc đơn giản này, bạn có thể tăng gấp đôi số lượng bán hàng mà bạn thực hiện theo đúng nghĩa đen.

Tuy nhiên, nhiều người tạo và huấn luyện viên khóa học không làm điều này vì họ không biết NÓI GÌ trong email của mình.

Vì vậy, trong video này, bạn sẽ tìm hiểu chính xác những gì cần nói để thúc đẩy những người đăng ký hội thảo trên web xem bản trình bày hội thảo trên web và tham gia chương trình của bạn.LINK ĐẶT HÀNG MUA NGAY:

►  G3 - Việt Nam: https://nskn.co/9scu3E
►  G3 - Mỹ: https://nskn.co/KCGuZ8

►  Cordymax - Việt Nam: https://nskn.co/jYNUmX
►  Cordymax - Mỹ: https://nskn.co/9215RO
►  Cordymax - Úc: https://nskn.co/7qgJj2

►  Ecosphere - Việt Nam: https://nskn.co/TVKFvC

►  TR90 - Việt Nam: https://nskn.co/wCYSmW
►  TR90 - Mỹ: https://nskn.co/vkd28t

►  Lumispa - Việt Nam: https://nskn.co/02Dh3s
►  Lumispa - Mỹ: https://nskn.co/PCmKaZ

►  Boost - Việt Nam: https://nskn.co/O4s07l
►  Boost - Úc: https://nskn.co/XkLf2c

HÃY ĐĂNG KÝ KÊNH CỦA TÔI NHÉ:

►► Đăng ký kênh:  https://bit.ly/ytnguyenhobac
►► My business:  https://bit.ly/nsnguyenhobac
►► My Website:  https://nguyenhobac.com
►► My social Profiles:  https://linktr.ee/nguyenhobac
►► My online shop:  https://bit.ly/shopnguyenhobac
Source link

(Visited 1 times, 1 visits today)