Mây trên đỉnh núi Bà Đen sáng nay

 

 

 

Mây trên đỉnh núi Bà Đen sáng nay

Bà Đen Tây Ninhnữ thần Bà Đen Neang Khmau của người Khmer

Chúa Xứ là gì? Là vị thần cai quản trong xứ sở, đây là Châu Đốc và toàn cõi miền Hậu Giang Tây Nam Kỳ lục tỉnh .Còn ở miền đông là Bà Đen Tây Ninh

Chúng ta là người Nam Kỳ,chúng ta con cháu lưu dân,chúng ta tôn trọng thần linh bổn địa

Bà Chúa Xứ Châu Đốc là tượng thần Vishnu, Bà Đen Tây Ninh là nữ thần Bà Đen Neang Khmau của người Khmer

Có Bà Đen (Neang Khmau) vậy còn Bà Trắng ở đâu? Bà Trắng là Me Sa, cái tên Mỹ Tho là từ chữ Me Sa vậy

Ông bà ta xưa quan niệm ở Nam Kỳ có hai nơi cực kỳ linh thiêng vì có núi,Bà Đen Tây Ninh cai quản xứ Miền Đông, bà Chúa Xứ cai quản miệt Hậu Giang

Thần Thánh linh thiêng hay không là do con người, là đức tin

Người Việt mình đã “Việt tịch” cho nhiều thần ngoại quốc, thí dụ bà Ponagar Nha Trang, rồi Bà Đen, Bà Chúa Xứ, Việt tộc tin và thờ cúng, họ đã thành thần Việt rồi.

(Theo NGUYỄN GIA VIỆT)

 

 [ad_1]

[ad_2]

Source link