Đường thẳng tài chính | Chương trình phát thanh Người cha giàu

Bạn đã sẵn sàng để phá sản? Từ đó gây ra sự sợ hãi trong trái tim của hầu hết mọi người. Nhưng bạn đã có một công việc tốt và bạn đang phải trả các hóa đơn của mình, vì vậy bạn không phải lo lắng phải không? Nghĩ lại. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở đất nước này tồi tệ đến mức một vết đứt tay 1/4 inch khiến tôi phải trả 35.000 đô la. Nếu điều đó xảy ra với bạn, bạn sẽ phục hồi như thế nào? Chúng tôi nói chuyện với Tom Wheelwright về Obama-care, bảo hiểm và sống sót sau hậu quả của chuyến thăm ER.

Hãy nghe Financial Flatline ngay bây giờ![ad_1]

[ad_2]

Source link