máu đen

Mỗi doanh nghiệp và mối quan hệ đều có một dòng máu sống mà nó dựa vào để tồn tại. Máu của nền kinh tế của chúng tôi đã giống nhau trong hơn một thế kỷ; DẦU. Dầu ảnh hưởng đến mọi người và mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta, nhựa cho thương mại, phân bón cho nông nghiệp, nhiên liệu cho mọi thứ từ công nghiệp đến ô tô trong nhà để xe của bạn. Tuần này chúng ta sẽ nói chuyện với Tiến sĩ Kent Moors (Money Map Press) và Chris Martenson (Peak Prosperity) về việc tiết kiệm tại máy bơm có thể hủy hoại nền kinh tế của chúng ta như thế nào.

Nghe chương trình phát thanh Người cha giàu tại đây[ad_1]

[ad_2]

Source link