Nền kinh tế Mỹ năm 2015: Dốc hết ga

Trong suốt 60 năm qua, cứ mỗi lần tổng tín dụng (đã điều chỉnh theo lạm phát) tăng dưới 2%, nước Mỹ lại rơi vào suy thoái. Trong năm 2015, khả năng Mỹ bước vào một cuộc suy thoái mới trong năm nay là rất cao.

[ad_1]

[ad_2]

Source link