Người chiến thắng giao dịch của tháng: Tháng 4 năm 2014 Janyss Ward

Trang web Rich Dad Education Deal of the Month công nhận những thành tích xuất sắc của học sinh chúng ta. Những người chiến thắng được chọn dựa trên sự sáng tạo, kiên trì và việc họ thực hiện những gì họ đã học được. Những người chiến thắng được thưởng $1000 cho những nỗ lực xuất sắc của họ.

Đọc toàn bộ bài viết Dạy con làm giàu tại đây

[ad_1]

[ad_2]

Source link