Nhận tin tức mới nhất từ ​​Robert Kiyosaki về nền kinh tế tại đây.

“Bitcoin” đó là từ trong ngày. Tuần này Robert nói chuyện với chủ sở hữu Sàn giao dịch Bitcoin Christian De Cook và Charles Goyette (tác giả cuốn sách bán chạy nhất “The Dollar Meltdown” và Người đồng dẫn chương trình phát thanh của “RON PAUL’S AMERICA”). Họ sẽ thảo luận về nguồn gốc của bitcoin, nó sẽ đi về đâu, những mối nguy hiểm là gì và tại sao chúng ta nên quan tâm. Trong một thế giới nơi chúng ta in tiền từ không khí, loại tiền kỹ thuật số này khác biệt như thế nào?

Nghe chương trình phát thanh Người cha giàu tại đây[ad_1]

[ad_2]

Source link