Nhận tin tức mới nhất từ ​​Robert Kiyosaki về nền kinh tế tại đây.

Rất dễ bị nghiện cổ phiếu, cơn sốt có thể giống như một loại thuốc và người lập kế hoạch tài chính của bạn trở thành đại lý của bạn. Cơ hội để một người nghiệp dư thực hiện các bước tiến lớn chống lại các chuyên gia tận dụng siêu máy tính để thực hiện các giao dịch vi giây là khá mong manh. Tuần này Robert và Kim nói chuyện với Tiến sĩ Alexander Elder lỗi lạc về giáo dục, lòng tham và cân nhắc rủi ro.

Nghe chương trình phát thanh Người cha giàu tại đây[ad_1]

[ad_2]

Source link