Nhận tin tức mới nhất từ ​​Robert Kiyosaki về nền kinh tế tại đây.

Bạn không phát ốm vì bị bảo phải làm gì sao? Vâng, bạn nên được. Tuần này, Robert và Kim nói chuyện với người bạn và cũng là cố vấn của họ JW Wilson về tư duy con người. Chúng ta với tư cách là những người bị mắc kẹt bởi hệ thống niềm tin của chính mình hoặc thậm chí là niềm tin do môi trường của chúng ta áp đặt lên chúng ta. Trước khi có thể hy vọng thay đổi cuộc sống tài chính của mình, chúng ta cần thay đổi quan điểm của mình.

Nghe chương trình phát thanh Người cha giàu tại đây[ad_1]

[ad_2]

Source link