Nhận tin tức mới nhất từ ​​Robert Kiyosaki về nền kinh tế tại đây.

Tìm một nhu cầu và đáp ứng nó! Ngày nay, khả năng trở thành một doanh nhân internet chỉ bị giới hạn bởi tầm nhìn và động lực của bạn. Tuần này Kim và Robert nói chuyện với Alicia Shaffer ( https://www.etsy.com/shop/ThreeBirdNest ) về những thành công và thất bại khi điều hành một doanh nghiệp trực tuyến. Học cách biến một thất bại thành một câu chuyện khởi nguồn. Chúng ta cũng sẽ trò chuyện với các thành viên trong nhóm Người cha giàu là Greg Arthur và Christina Ingemansdotter về việc họ tham gia vào chủ nghĩa kinh doanh trực tuyến.

Nghe chương trình phát thanh Người cha giàu tại đây[ad_1]

[ad_2]

Source link