Nhận tin tức mới nhất từ ​​Robert Kiyosaki về nền kinh tế tại đây.

Khi tìm kiếm lợi tức đầu tư, tiền được tạo ra từ dòng tiền. Dòng tiền là thu nhập cho thuê trừ đi tất cả các chi phí cộng với sự tăng giá. Vì vậy, sự đánh giá cao là sự đánh giá cao của thị trường hoặc sự đánh giá bắt buộc.

Đọc toàn bộ bài viết từ Rich Dad Education tại đây[ad_1]

[ad_2]

Source link