Rich Dad Radio: Chuẩn bị và thịnh vượng

Đồng đô la đang phục hồi? Nới lỏng định lượng đang đi về hướng nào? Động thái tiếp theo của chính phủ trên mặt trận việc làm là gì? Sợ hãi trước những thay đổi trên thị trường? Bạn không cần phải như vậy. Tuần này Kim và Robert nói chuyện với Jerry Williams (American Precious Metals) và Charles Goyette. Tìm hiểu lý do tại sao, bất kể Chính phủ làm gì, bạn vẫn có thể thịnh vượng. Ngừng lùi bước và chịu đựng trước các động thái của chính phủ và bắt đầu học cách sử dụng các biến động và sự mất giá của thị trường để tạo lợi thế cho bạn.

Nghe chương trình phát thanh Người cha giàu tại đây

[ad_1]

[ad_2]

Source link