Rich Dad Radio: Huấn luyện viên sân khấu

Giai đoạn 1: Cuộc sống tồi tệ, Giai đoạn 2: Cuộc sống của tôi thật tồi tệ, Giai đoạn 3: Tôi thật tuyệt vời, Giai đoạn 4: Chúng ta thật tuyệt vời, Giai đoạn 5: Cuộc sống thật tuyệt vời. Robert và Kim nói chuyện với Dave Logan, Tác giả cuốn “Lãnh đạo Bộ lạc”. Mọi người tự thuyết phục bản thân rằng cuộc sống bị phá vỡ và nó cho phép họ phá hoại tiềm năng của người khác. Xem thế giới bị ảnh hưởng như thế nào, cả bởi những kẻ phá hoại bị mắc kẹt trong giai đoạn 1 và những người thay đổi thế giới bằng cách thay đổi nhận thức của họ trong giai đoạn 5.

Nghe chương trình phát thanh Người cha giàu tại đây[ad_1]

[ad_2]

Source link