Sách điện tử về Trò lừa đảo của Người cha giàu của Robert Kiyosaki và Công ty Người cha giàu tiết lộ “8 trò lừa đảo tài chính được ngụy trang dưới lớp vỏ khôn ngoan”

Khám phá “8 trò gian lận của người cha giàu” với sách điện tử giáo dục tài chính miễn phí tại www.richdad.com/CommunityRegister.aspx đến hết ngày 10/3/13

Tải xuống bản PDF tại đây

[ad_1]

[ad_2]

Source link