nguyenhobac.com – My first 360 video

nguyenhobac.com – My first 360 video

THÔNG TIN THÊM CHO BẠN
Hãy đăng ký kênh và kết nối với tôi – Subscribe and Connect me pls:
Nguyễn Hồ Bắc
Email: hobac.nguyen@gmail.com
facebook: https://fb.com/hobac.nguyen/
web: http://nguyenhobac.com
youtube: https://youtube.com/c/hobacNGUYEN/
viber/zalo/whatsapp: +84949782501
instagram: https://instagram.com/hobac.nguyen/
NUSKIN ID: VN3218271 (internationally sponsor)

Bạn có đang tìm các hướng dẫn về sử dụng sản phẩm công nghệ gien?
Dưới đây là một số sản phẩm Bắc đang dùng và thấy rất hiệu quả:

0/ Cách đăng ký – mua hàng online

https://youtu.be/BzHZwytadPQ (Hướng dẫn đăng ký khách hàng thân thiết)

1/ Ecosphere

https://youtu.be/FUFfnCXw_n4

2/ Máy rửa mặt Lumispa

https://youtu.be/cg6d3j9AboE (Accent IdealEyes)
https://youtu.be/46Jj90iqKXY (Accent IdealEyes)

3/TR90

4/G3

5/Dr Dana

6/Ageloc Me

7/Expo – giới thiệu tổng thể về sp

8/Máy Spa Mặt Galvanic Face Spa

https://youtu.be/7DExL8Bd8GM (giới thiệu nhanh)
https://youtu.be/ovsYcpj5Iq8 (hướng dẫn sử dụng chi tiết)
https://youtu.be/HWSLub15CM4 (English + Sub Vietnamese)
https://youtu.be/_cleR6OZVWg (Đào tạo chi tiết)

9/Y-span (Youth Span)
http://youtu.be/pK4Cj30eYig [ageLOC Y-Span] – Bạn sống trẻ trung như thế nào?
https://www.youtube.com/watch?v=b66zBNExt80 ageLOC Y-Span

https://www.youtube.com/watch?v=14EZPD1404I [SERIES 5 PHÚT KHỎE CÙNG NU SKIN] – KỲ 4: Giới thiệu sản phẩm ageLOC Y-Span

https://www.youtube.com/watch?v=9MNp21oj9Ug
https://www.youtube.com/watch?v=fhFl9Ta9ziY
https://www.youtube.com/watch?v=pK4Cj30eYig

#nguyenhobac
#hobac.nguyen
#bacrichcoach
#nuskin
#nuskinvietnam
#lumispa
#tr90
#ecosphere
#g3
#DrDana
#agelocme


source
[ad_1]
[ad_2]