Không có lý do gì để không có cảm giác tươi mới, “vừa được chải”. Tin...